Sandwiches

  Sandwiches

 • 1. $4.50 Ham & Headcheese Pate

  (Bánh Mì Thịt Nguội)

 • 2. $4.50 Steam Pork

  (Bánh Mì Chả Lụa)

 • 3. $4.50 Meat Ball

  (Bánh Mì Xíu Mại)

 • 4. $4.50 B.B.Q Chicken

  (Bánh Mì Gà Xá Xíu)

 • 5. $4.50 B.B.Q Pork

  (Bánh Mì Xá Xíu)

 • 6. $4.50 Shredded Pork & Pork Skin

  (Bánh Mì Bì)

 • 7. $4.50 Grilled Pork

  (Bánh Mì Thịt Nướng)

 • 8. $4.50 Sardine

  (Bánh Mì Cá Mòi)

 • 9. $4.50 Shredded Chicken

  (Bánh Mì Gà Chà Bông)

 • 10. $4.99 Fish Patties

  (Bánh Mì Chả Cá)

 • 11. $4.99 Special Gio Bo

  (Bánh Mì Giò Bó)

 • 12. $4.99 Special #1 & #2

  (Bánh Mì Đặc Biệt)

 • 13. $4.99 Vegetarian

  (Bánh Mì Bì Chay)

 • 14. $5.99 Chicken Teriyaki

  (Bánh Mì Gà Teriyaki)

 • 15. $5.99 Beef Teriyaki

  (Bánh Mì Bò Teriyaki)

 • 16. $8.50 Egg, Ham, Headcheese & Pate

  (Bánh Mì Ốp La)

 • 17. $8.50 Beef Stew with French Bread

  (Bánh Mì Bò Kho)

 • 18. $8.50 Chicken Curry with French Bread

  (Bánh Mì Cà Ri Vịt)

Appetizer

  Appetizer

 • 19. $5.99 Crispy Small Eggroll

  (Chả Giò Nhỏ)

 • 20. $5.99 Crispy Large Eggroll

  (Chả Giò Lớn)

 • 21. $5.99 Spring Roll - Shrimp & Pork

  (Gỏi Cuốn Tôm Thịt)

 • 22. $5.99 Spring Roll - Pork Ball

  (Nem Cuốn)

 • 23. $5.99 Spring Roll - Shredded Pork

  (Bì Cuốn)

Vermicelli Bowl

  Vermicelli Bowl

 • 69. $8.99 Vermicelli Noodle Grilled Pork

  (Bún Thịt Nướng)

 • 70. $9.50 Vermicelli Noodle Grilled Pork

  & Eggroll
                       (Bún Thịt Nướng Chả Giò)

 • 71. $9.99 Vermicelli Noodle Grilled Pork

  & Shrimp
                       (Bún Tôm Thịt Nướng)

 • 72. $10.50 Vermicelli Noodle Grilled Pork

  & Shrimp & Eggroll
                         (Bún Tôm Thịt Nướng Chả Giò)

 • 73. $10.99 Fine Vermicelli Noodle

  Shrimp Patties
                         (Bánh Hỏi Chạo Tôm)

 • 74. $10.50 Fine Vermicelli Noodle

  Grilled Pork
                         (Bánh Hỏi Thịt Nướng)

 • 75. $11.50 Fine Vermicelli Noodle

  Grilled Pork & Shrimp Patties
                         (Bánh Hỏi Thịt Nướng Chạo Tôm)

  Steam Rice Sheet

 • 76. $9.99 Steam Rice Sheet W/ Steam Pork

  & Eggroll
                       (Bánh Ướt Chả Lụa Chả Giò)

 • 77. $9.99 Steam Rice Sheet W/ Pork,

  Steam Pork & Eggroll
                       (Bánh Cuốn Chả Lụa Chả Giò)

Phở - Beef Soup

  Phở - Beef Soup

 • 24. $12.50 Tenderloin + Combo Noodle Soup

  (Phở)

 • 25. $12.50 Tenderloin Rare Steak

  (Phở)

 • 26. $9.50 Vegetarian Noodle Soup

  (Phở Chay)

 • 27. $9.50 Seafood Noodle Soup

  (Phở Đò Bìen)

 • 28. Special Combo Noodle Soup

  (Phở Đặc Biệt)
        Small $8.50, Large $9.99

 • 29. Rare Steak

  (Phở Tái)
        Small $8.50, Large $9.99

 • 30. Rare Steak & Flank

  (Phở Tái Nạm)
        Small $8.50, Large $9.99

 • 31. Rare Steak, Flank & Tendon

  (Phở Tái Nạm Gân)
        Small $8.50, Large $9.99

 • 32. Rare Steak, Flank & Tripe

  (Phở Tái Gân Sách)
        Small $8.50, Large $9.99

 • 33. Rare Steak, Flank & Fat Brisket

  (Phở Tái Nạm Gầu)
        Small $8.50, Large $9.99

 • 34. Beef Balls Noodle Soup

  (Phở Bò Viên)
        Small $8.50, Large $9.99

 • 34A. $4.00Kid Pho

  (Kid Pho)

 • 34B. Pho Only
          Small $4.00, Medium $5.00, Large $6.00

  Soup

 • 35. $7.50Wonton Soup

  (Hoành Thánh)

 • 36. $7.50Beef Ball Soup

  (Bò Viên)

 • 37. $7.50Combination Porridge

  (Cháo Thập Cẩm)

  Noodle Soup

 • Noodle Types
  Rice Noodle       Egg Noodle      Vermicelli Soup
     (Hủ Tiếu)                 (Mì)                       (Bùn)

 • 38. $8.50 Combination Noodle Soup

  (Hủ Tiếu)

 • 39. $8.50 Combination Wonton Noodle Soup

  (Hủ Tiếu Hoành Thánh)

 • 40. $8.50 Beef Ball Noodle Soup

  (Hủ Tiếu Bò Viên)

 • 41. $8.50 Beef Stew Noodle Soup

  (Hủ Tiếu Bò Kho)

 • 42. $8.50 Chicken Noodle Soup

  (Hủ Tiếu Ga)

 • 43. $9.50 Seafood Noodle Soup

  (Hủ Tiếu Dò Biện)

 • 44. $8.50 Grilled Pork Noodle Soup

  (Hủ Tiếu Thịt Nướng)

 • 45. $8.50 B.B.Q. Pork Noodle Soup

  (Hủ Tiếu Xá Xíư)

Pearl Drinks

  Pearl Drinks

 • A1. $4.25 Mocha W/ Pearl

  (Mocha Sữa)

 • A2. $4.25 Thai Tea W/ Pearl

  (Trà Thái)

 • A3. $4.25 Milk Tea W/ Pearl

  (Trà Sữa)

 • A4. $4.25 Green Tea W/ Pearl

  (Trà Xanh Sữa)

 • A5. $4.25 Red Bean W/ Pearl

  (Đậu Đỏ Sữa)

 • A6. $4.25 Grass Jelly & Basil Seed W/ Pearl

  (Sương Sáo Hột É)

 • A7. $4.25 Taro Milk W/ Pearl

  (Khoai Môn)

 • A8. $4.25 Coconut W/ Pearl

  (Nuoc Dua)

 • A9. $4.25 Lychee W/ Pearl

  (Trái Vải)

 • B9. $4.25 Sugarcane Drink

  (Nuoc Mia)

  Blended Pearl Drinks

 • A10. $4.99 Avocado W/ Pearl

  (Sinh Tố Bơ)

 • A11. $4.99 Mocha Shake W/ Pearl

  (Sinh tố Mocha)

 • A12. $4.99 Thai Tea Shake W/ Pearl

  (Sinh tố Trà Thái)

 • A13. $4.99 Taro W/ Pearl

  (Sinh tố Khoai Môn)

 • A14. $4.99 Red Bean W/ Pearl

  (Sinh tố Đậu Đỏ)

 • A15. $4.99 Coconut W/ Pearl

  (Sinh tố Dừa)

 • A16. $4.99 Strawberry W/ Pearl

  (Sinh tố Dâu)

 • A17. $4.99 Lychee W/ Pearl

  (Sinh tố Trái Vải)

 • A18. $4.99 Durian W/ Pearl

  (Sinh tố Sầu Riêng)

 • A19. $4.99 Jackfruit W/ Pearl

  (Sinh tố Mít)

 • A20. $4.99 Honey Dew W/ Pearl

  (Sinh tố Dưa Gang)

 • A21. $4.99 Mango W/ Pearl

  (Sinh tố Xoài)

 • B21. $4.99 Green Tea Blended

  (Tra Xanh Sua)

 • B22. $4.99 Milk Tea Shake

  (Tra Sua)

  Beverages

 • A22. $3.99 Ice Coffee

  (Cà Phê Đen Đá)

 • A23. $3.99 Hot Black Coffee

  (Cà Phê Đen Nóng)

 • A24. $3.99 Ice Milk Coffee

  (Cà Phê Sữa Đá)

 • A25. $3.99 Hot Milk Coffee

  (Cà Phê Sữa Nóng)

 • A26. $3.50 Fresh Ice Lemonade

  (Đá Chanh)

 • A27. $3.50 Fresh Orange Juice

  (Cam Vắt)

 • A28. $2.00 Soy Bean Drink

  (Sữa Đậu Nành)

 • A29. $2.00 Coke
 • A30. $2.00 Diet Coke
 • A31. $2.00 Sprite
 • A32. $2.00 Orange Soda
 • A33. $2.00 Dr. Pepper

Rice Plates

  Rice Plates

 • 46. $8.99 Combination Fried Rice

  (Cơm Chiên)

 • 47. $9.50 Shrimp Fried Rice

  (Com Chiên Tom)

 • 48. $8.99 Chicken Fried Rice

  (Com Chiên Ga)

 • 49. $9.50 Thai Fried Rice/Spiece

  (Com Chiên Thai)

 • 50. $9.50 Combination Over Rice

  (Cơm Xào Thập Cẩm)

 • 51. $8.99 Soy Sauce Shrimp Over Rice

  (Cơm Trắng Xào Tôm)

 • 52. $8.99 Soy Sauce Pork Over Rice

  (Cơm Xào Thịt Heo)

 • 53. $12.50 Shaking Beef over Rice

  (Com Bo Luc Lac)

 • 54A. $8.75 Chow Mein
 • 54B. $8.75 Chow Fon
 • 62. $8.99 Rice Grilled Pork

  (Cơm Thịt Nướng)

 • 63. $9.75 Rice Grilled Pork W/ Egg

  (Cơm Thịt Nướng/ Ốp La)

 • 64. $8.99 Rice Pork Chop

  (Cơm Sườn Nướng)

 • 65. $9.50 Rice Pork Chop W/ Egg

  (Cơm Sườn Nướng/ Ốp La)

 • 66. $10.90 Hương Lan Special Rice

  (Cơm Sườn Bì Chả)

 • 67. $11.90 Hương Lan Special Rice/
                         Shrimp Tofu Wrapper

  (Cơm Sườn Bì Chả Tàu Hủ Ky)

 • 68. $8.99 Grilled Chicken Over Rice

  (Cơm Gà Nướng)